Milan Richter

السلوفاكية

УРОК АНАТОМИИ

Простите
ученики
но из моего скелета
не выйдет
хорошего наглядного пособия

Еще при жизни
я так любил жизнь и свободу
что взломал свою грудную клетку
чтобы дать волю сердцу
а из каждого ребра
я пытался
сотворить женщину

Голову еще при жизни
я ломал
над вопросами жизни

Какой уж тут
череп

© Вячеслав Куприянов
الإنتاج المسموع: Вячеслав Куприянов, 2013

Hodina anatómie

Prepáčte,
páni študenti
no z mojej kostry nezískate
dobrú názornú učebnú pomôcku

Ešte zaživa
som natoľko miloval život a slobodu
že som si rozlámal hrudný kôš        
aby som srdcu dal voľnosť,
a z každého rebra
som sa pokúsil
stvoriť ženu

Hlavu som ešte zaživa
si lámal
nad otázkami života

Tak, akáže už
lebka!

preklad: Milan Richter