Husen Hebes

الكردية

УРОК АНАТОМИИ

Простите
ученики
но из моего скелета
не выйдет
хорошего наглядного пособия

Еще при жизни
я так любил жизнь и свободу
что взломал свою грудную клетку
чтобы дать волю сердцу
а из каждого ребра
я пытался
сотворить женщину

Голову еще при жизни
я ломал
над вопросами жизни

Какой уж тут
череп

© Вячеслав Куприянов
الإنتاج المسموع: Вячеслав Куприянов, 2013

Waneya enatomî

Bibûrin
şagirtino
skêlêta min
ne alaveke dîtina zalale
berdest e

Hîn li jîyanê
min ewna li jîyîn û serbestîyê hezdikir
min qufka sîngê xwe şikand
taku dilê xwe serbest bikim
û ji her ranekê
min hewilda
jinekê dawerînim.

Serîyê xwe hîn li jîyanê
min dişikand
bi pirsên jîyanê

Wê hîn çi mabe
ji qafê min

Husên Hebeş ji rûsî wergerand kurdî