Shant Mkrtschan

الأرمينية

ПУСТЫНЯ

пустыня
опальное посольство солнца
сокровищница миражей
воплощение древней мечты гор –
колыхаться как море

ночью каждая из видимых звезд
выбирает себе по песчинке
и бросая ее с луча на луч говорит –
это моя –
невидимые звезды шумят в невидимой высоте
умоляя зримые звезды –
отойдите
нам ничего не видно
мы тоже хотим тронуть свою песчинку

днем все песчинки в объятиях одного солнца
только с пустыней солнце чувствует себя на равных
не с морем
которое слишком поглощено самим собою

для мудрых пустыня
это не просто место где есть о чем подумать
это простор для мыслей о том
чего стоит
задуманное

© Вячеслав Куприянов
الإنتاج المسموع: Вячеслав Куприянов, 2013

Անապատը

Անապատն ասես
շնորհազրկված դեսպանատունն է արեգակի
գանձարան լեցուն իր միրաժներով
մարմնավորումը լերանց վաղնջուց երազ-բաղձանքի՝
ծփալ ծովի պես
գիշերը ամեն տեսանվող աստղ
անապատից մի ավազահատիկ ընտրում իր համար
ու, նետելով այն շողից-շող, ասում՝
սա իմնէ, իմը-
անտես աստղերը աղաղակում են անտես վերերում
խնդրելով երկնի վառվող աստղերին՝
հեռու գնացեք
չենք տեսնում ոչինչ
մենք էլ ենք ուզում ձեռք տալ ավազե մեր հատիկներին
ցերեկով բոլոր այդ հատիկները արեգակն է իր գրկի մեջ առնում
անապատին է տեսնում արևը իրեն հավասար
ոչ ծովին
որը ինքնահմա է չափից ավելի
իմաստունների մեծ անապատը
ոչ թե լոկ վայր է ուր կարելի է խորհել ու խոկալ
այլև լայնություն խոհերի համար առ այն ամենը
թե ինչ կարժենան
մտածմունք և խոհ

Ռուսերենից թարգմանեց Շանթ Մկրտչյանը
Translated by Shant Mkrtschan