Milan Richter

السلوفاكية

ДИКИЙ ЗАПАД

Там далеко
это всё там европа
где сербы поют «тамо далеко»
где англичане всей англией плывут в америку
где  французы хором ежедневно берут бастилию
где испанцы танцуют и мстят за похищение европы
где немцы перебирают бумаги и бегают на здоровье
где у швейцарцев на каждого своя дырка в сыре
где голландцы с надеждой ждут нашествия донкихотов
где шведы ходят в гости к датчанам
где итальянцы прыгают на своей одной ноге
где поляки еще не згинели
где турки тихо воссоздают свою византию
где македонцы добро дошли до индии
где русские никак не решат
где они
где восток где запад
и все же хотят быть этой европой

© Вячеслав Куприянов
الإنتاج المسموع: Вячеслав Куприянов, 2013

Divoký západ

Tam ďaleko
to všetko je európa
kde srbi spievajú tam ďaleko
kde angličania s celou angliou sa plavia do ameriky
kde francúzi zborovo každý deň dobývajú bastilu
kde španieli tancujú a mstia sa za ulúpenie európy
kde nemci listujú v papieroch a behajú za zdravím
kde každý švajčiar má svoju dierku v syre
kde holanďania s nádejou čakajú vpád donkichotov
kde švédi chodia na návštevu k dánom
kde taliani skáču na svojej jednej nohe
kde poliaci ešte nezhynuli
kde turci ticho obnovujú svoju byzanciu
kde rusi o ničom nerozhodujú
kde sú oni
kde je východ a kde západ
-- aj tak chcú všetci byť tou európou

preklad: Milan Richter