Zbigniew Dmitroca

البولندية

ДИКИЙ ЗАПАД

Там далеко
это всё там европа
где сербы поют «тамо далеко»
где англичане всей англией плывут в америку
где  французы хором ежедневно берут бастилию
где испанцы танцуют и мстят за похищение европы
где немцы перебирают бумаги и бегают на здоровье
где у швейцарцев на каждого своя дырка в сыре
где голландцы с надеждой ждут нашествия донкихотов
где шведы ходят в гости к датчанам
где итальянцы прыгают на своей одной ноге
где поляки еще не згинели
где турки тихо воссоздают свою византию
где македонцы добро дошли до индии
где русские никак не решат
где они
где восток где запад
и все же хотят быть этой европой

© Вячеслав Куприянов
الإنتاج المسموع: Вячеслав Куприянов, 2013

Dziki Zachód

Tam daleko
to wszystko tam Europa
gdzie Serbowie śpiewają „tamo daleko”
gdzie Anglicy całą Anglią płyną do Ameryki
gdzie Francuzi hurmem codziennie obalają Bastylię
gdzie Hiszpanie tańczą i mszczą się za porwanie Europy
gdzie Niemcy przekładają papiery i biegają dla zdrowia
gdzie u Szwajcarów każdy ma swoją dziurkę w serze
gdzie Holendrzy z nadzieją czekają na najazd donkiszotów
gdzie Szwedzi chodzą w gości do Duńczyków
gdzie Włosi skaczą na swojej jednej nodze
gdzie Polacy jeszcze nie zginęli
gdzie Turcy cicho odtwarzają swoje Bizancjum
gdzie Rosjanie nijak nie mogą rozstrzygnąć
gdzie są
gdzie Wschód gdzie Zachód
a mimo wszystko chcą być tą Europą

Przełożył Zbigniev Dmitroca