Sergey Gandlevsky

الروسية

Hans Boland

الهولندية

[Скрипит? А ты лоскут газеты...]

Скрипит? А ты лоскут газеты
Сложи в старательный квадрат
И приспособь, чтоб дверца эта
Не отворялась невпопад.

Порхает в каменном колодце
Невзрачный городской снежок.
Всё, вроде бы, но остаётся
Последний небольшой должок.

Ещё осталось человеку
Припомнить всё, чего он не,
Дорогой, например, в аптеку
В пульсирующей тишине.

И, стоя под аптечной коброй,
Взглянуть на ликованье зла
Без зла, не потому что добрый,
А потому что жизнь прошла.

© Сергей Гандлевский / Sergey Gandlevsky
الإنتاج المسموع: Aquanaut studio 2012

[Je steekt er een stuk krant — arbeidzaam...]

Je steekt er een stuk krant — arbeidzaam
Gevouwen — tussen als het piept,
Dat deurtje, en je blijft niet lijdzaam
Toekijken als het openzwiept.

Er dwarrelt stadssneeuw in de stenen
Put, miezerig. De schuld is klein,
Een laatste restje, niet verdwenen,
Nog niet, ondanks de schone schijn.

Nog moet de mens al zijn niet-dingen
Als hij om medicijnen gaat
Aan de vergetelheid ontwringen
— Terwijl de stilte klopt en slaat —

En naar de apotheekslang kijken:
Die looft het kwaad. Onaangedaan
Te blijven, niet om goed te lijken —
Omdat het leven is vergaan.

Vertaling van Hans Boland