Mehmet Altun

التركية

Mehmet Aksoy

الانجليزية

RÜZGÂR

-I-

Ben, Rüzgâr!
Telaşla kapanmış kapılara çarparak
Yelkende yalpalayarak, dalda vınlayarak geliyorum

Ben, Rüzgâr!
Değirmenlerinize meydan okuyarak geliyorum
Işığınıza amaç, kavganıza anaç olarak geliyorum
Kuzey’den geliyorum
Sizin vurulduğunuz pusuların içinden
Ham bir meyvenin özüne bal taşımak için
Gece karıncaya ses, gündüz ateşe heves olmak için geliyorum

Dalgada kasırga, şarkıda ıslık, kışlıkta ayaz diyorsunuz
Oysa ben, hep mahrem bir mevkii aşmaktan geliyorum


-II-

Ben Rüzgâr!
Yeşil, yemyeşil çiftliklerin nemini bilirim
Akdeniz’de taşın hikayesini, Roma’da ateşin üşümesini

Ben Rüzgâr!
Dik yağmurlar yağarken, ıslanan sevgiliye bakarak
Gözün ve aşkın yaşlarına sokulan yalnızlığı bilirim
Batı’dan geliyorum
Bin kavganın tohumlarıyla beslenen şatolardan bilirim
Suçun ve cezanın Rönesans’ından, inanmanın Reform’undan
Duvar’ın ve doğruların aklından geliyorum
Neron’un gözyaşlarıyla ıslanan bir tacın dramından
Arenalardan, aslanların vahşetinden, devrimin kadınlarından bilirim

Paris’te gençlik, Roma’da tarih, İstanbul’da kavga diyorsunuz
Oysa ben, ben hep bir aşkın çağ yıkan hışmından geliyorum


-III-

Ben Rüzgâr!
Bütün yönlerini tanırım dünyanın
Bulutların ardını, yağmuru, denizi tanırım

Ben, Rüzgâr!
Güney’den geliyorum
Sizin durduğunuz avuntunun içinden
Bir bakirenin göğüs arasından geçiyorum
Terin mahremiyete değdiği yerden
Yaşlı bir mabedin isli avlusundan geliyorum

Denizde fırtına, karda tipi, tozda boran diyorsunuz
Oysa ben, hep kendine akan bir sevgiden geliyorum


-IV-

Ben Rüzgâr!
Balkondaki serinlik bedenim olur
Akşamın değil, güneşin uyku saatinden geçerim

Ben, Rüzgâr!
Suyun basamaklarını gördüm, balığın bin rengini
İnanmanın soykütüğüne uğradı yolum
Doğu’dan geliyorum
Sizin tapındığınız toprakların yurdundan
İnancın yedinci katından, Babil’in kerpiç damından geliyorum
Tammuz’un kavalını bilirim, suya inen oğlağın toynağını
Sütten kesilmiş ananın hüznünü süte doymamış kuzunun göğsünü bilirim
İlk tanrının çoban olduğunu yahut
Yukarı Deniz’in volkan kuyusunda durduğunu da bilirim

Dağda afat, pencerede ses, baharda poyraz diyorsunuz
Oysa ben, hep bin inancın bir olduğu yerden geliyorum

© Mehmet Altun
الإنتاج المسموع: Literaturwerkstatt Berlin, 2014

(THE) WiND

-I-

I, (The) Wind!
Knocking on agitatedly closed doors
Swaying on sails, whirring on branches, am coming

I, (The) Wind!
Threatening your windmills, am coming
A purpose to your light, a maturity to your fight, am coming
I am coming from the North
From the traps you were caught in
To carry honey to the essence of an unripe fruit
I am coming to become the voice of an ant in the dark, the desire of fire in the light

A tornado in a wave, a hiss in a song, frost in the winter say you
But I, I am perpetually overcoming a forbidden place


-II-

I, (The) Wind!
Know the moisture of the green, sky green farms
The legend of the Mediterranean stone, and the chill of the fire in Rome

I, (The) Wind!
in penetrating rain, staring at a wet lover
Know the loneliness, that seeps into the tears of the eye and love
I am coming from the West
Knowing the chateaux’s that a thousand struggles seeds fed
The Renaissance of crime and punishment, the Reform of believing
The wall and the truths of the mind, is from where I’m coming
From the tragedy of a crown wet by Nero’s tears
Arenas, the savageness of lions
the women of revolution I know

Youth in Paris, history in Rome, the struggle in istanbul say you
But I, I am perpetually coming from a love that destroys an era in fury


-III-

I, (The) Wind!
Know all the directions of the world
Beyond the clouds, the rain, the sea I know

I, (The) Wind!
I am coming from the South
From inside the consolation you find yourself
Passing between the breasts of a virgin
Through the sweat violating her
From the dark courtyard of an ancient temple I am coming

A storm in the sea, a blizzard in the snow, a thunderstorm in the dust say you
But I, I am perpetually coming from a love that flows to itself


-IV-

I, (The) Wind!
The cool of the balcony becomes my body
Through the sleep of the sun, not the night I pass

I, (The) Wind!
Saw the waters steps, fishes in a thousand colours
My journey took me to the root of belief
I am coming from the East
The earth of the land you worship
From seventh heaven, the mud roof of Babel, I am coming
The flute of Tammuz I know, the hoof of the young goat grazing
The sadness of a mother with no milk
The chest of a lamb still hungry I know

Or that the first god was a shepherd
And that it stood at the volcano pit of the Upper Sea also

A curse on a mountain, a voice at the window, the boreas in spring say you
But I, I am perpetually coming from the place where a thousand faiths become one

Translating from Turkish: Mehmet Aksoy