Menna Elfyn

الولزية

謝凌嵐譯

الصينية

Drws yn Epynt

Mae yna ddrws sydd yn cau yn ei gyfer 
a drws sydd yn drysu amser,
a’r gnoc sydd yn destun dwyster. 

Ac er mor anial oedd ei hannedd,
yr aelwyd hon oedd man cyfannedd, 
dan ddrws doi curwynt tangnefedd. 

Nid adwy, na chroesi rhyd a orfu, 
na gelyn—dim ond cennad deddfu; 
“Lle perffaith i las fyddin i saethu.” 

Yna, ar frys gyda gwŷs, cael gwared
â phreswylwyr y tir, ar drum nodded, 
wrth ildio i’r lifrai gwargaled.  

Nid heb lef. Cyn troi allan, dyma ofyn 
“A ga’ i’r drws a’r bwlyn i’r bwthyn?” 
Yn waglaw, disgynnodd i’r dyffryn.  

Eto weithiau, ar lym awel, clywn ddychryn— 
brath y drws yn agor, cau’n gyndyn.
“Gwrando pa drwst.” “Daear a gryn.” Gan erfyn. 

من: Murmur
Tarset: Bloodaxe, 2012
الإنتاج المسموع: Wales Literature Exchange

埃及的一扇門

有一扇門自開自閉
一扇欺瞞時間的門
輕輕叩打,旋即聽到爭吵
即使遠離故土
這爐臺目睹她的小宇宙
內在的溫馨安寧,如陣陣涼爽之風
沒有矛盾對抗
不曾樹敵,但是只消一紙購買書
「這裡是無業無產者的美好家園」
攜帶著法令,軍警在驅逐
村民們在匆忙中離散,小坡上的難民營
重型火力槍所向披靡
 

不是沒有哀求,被逐之前
「能不能讓我保留這扇農舍的大門?」
兩手空空,她背井離鄉
 

當風自東方肆虐,我聽到恐怖
那扇門被狠狠關上,旋即又打開
聽著那門的吱啞作響,大地在顫抖,哀求

Translation: 謝凌嵐譯