Josep Palau i Fabre

الكاتالوينية

Josep Palau i Fabre

الأسبانية

El primer amor

Cal envestir el vermell de dret, amb una espasa. Fer-li mal. Recordar-li
que tota la nostra vida depèn d’ell. Que som el brau i
la capa.
Roig o vermell, ¿què importa?
El vermell ho és fins a la bogeria.
Potser mirem el blau, però abracem sempre el vermell.
Poseu el vermell a la ferida perquè sagni.
El vermell no tolera cap altre color. Mata a qui intenta posar-se-li
al davant, com els braus. El vermell és un brau. El brau és
vermell.
El vermell és l’únic color que ens mira de cara; no de biaix,
com el groc, ni amb els ulls baixos, com el lila.
La nostra esperança és vermella: hipòcrites quan diem que és
verda!
Figureu-vos el vermell amb una espasa a la mà.
Vaig exhaurir el vermell en el meu primer amor.

© Fundació Palau
من: Poemes de l'Alquimista
الإنتاج المسموع: Catalunya Ràdio

El primer amor

Es menester atacar el rojo de cara, con una espada. Hacerle
daño. Recordarle que toda nuestra vida depende de él. Que somos
el toro y la capa.
Rojo o encarnado, ¿qué más da?
El rojo es rojo hasta la locura.
Contemplamos quizás el azul, pero abrazamos siempre el
rojo.
Poned el rojo en la herida, para que sangre.
El rojo no tolera ningún color más. Mata a quien intenta ponérsele
delante, como los toros. El rojo es un toro. El toro es
rojo. El rojo es el único color que nos mira de frente; no de soslayo,
como el amarillo, ni con los párpados caídos, como el lila.
Nuestra esperanza es roja: ¡hipócritas cuando decimos que es
verde!
Figuraos el rojo con una espada en la mano.
Dilapidé el rojo en mi primer amor.

Traducción: Josep Palau i Fabre