Jonáš Hájek

التشيكية

Kristina Kallert

الألمانية

Spořádaný otec

Přibývá krásných let, a tak se život krátí.
Jdeš dlouhou ulicí a z příliš těsných gatí
čouhá ti podolek.
Jdeš dlouhou alejí a nad ní letí ptáci.
Možná jsi chirurgem před první operací,
už máš být v Motole.
Možná jsi pošťákem a neseš na pár adres
šťavnatou obálku, složenku, letmý nákres
podzemní budovy.
Možná jsi prodavač, stojící za pokladnou,
markuješ rybičky a tvoje ruce zlátnou,
nadřízený to ví.
Jakési dno, které ohmatáváš kotvou.
Jakési proutí, v němž mohl by být prostor
anebo dobrá tma.
Buď trochu ironik a trochu pouštěj něhu,
buď hodný na ženu, moc nepij a moc nehul,
alespoň před dětma.

© Jonáš Hájek
من: unpublished manuscript
الإنتاج المسموع: Goethe-Institut Prag 2017, mit freundlicher Genehmigung

Braver Vater

Mehr und mehr schöne Jahre kürzen dein Leben ab,
Du gehst die lange Straße, die Hosen sind dir knapp,
dein Hemdsaum weht hintan.
Gehst die Allee, die lange, und Vögel fliegen mit.
Bist ein Chirurg vielleicht vor seinem ersten Schnitt,
in Motol wartet man.
Bist vielleicht auch ein Postler, schiebst in die Kastenritze
pralle Kuverts, Zahlschein oder die rasche Skizze
eines verborgnen Baus.
Vielleicht bist du Verkäufer, stehst hinter deiner Kasse, 
wiegst in den Händen Fischchen und dazu Gold in Masse,  
der Chef hat’s längst heraus.
Etwas wie Grund, worauf dein Anker fährt.
Dickicht, das vielleicht Raum gewährt 
oder ein dunkles Lindern.
Gib dich ironisch, was Zärtliches sag auch,
sei nett zu deiner Frau, und sauf und rauch
nicht vor den Kindern.

Übersetzung: Kristina Kallert