Svetlana Bykova

البيلوروسية

КАРЛИКИ НА ПЛЕЧАХ ВЕЛИКАНОВ

Не у каждого великана
есть охота и время
поддерживать карликов. Но
карлики ухитряются находить
возможность поддерживать великанов
хотя бы по частям:  вот карлик
поддерживает печень великана –
ты сидишь у меня в печенках –
досадует великан и пересаживает
карлика себе на плечи. Вот
карлик поддерживает легкие, мешая
дыханию и вдохновению,  великан
выплевывает карлика себе на плечо.
Вот карлик в позе атланта
поддерживает сердце великана, шепчет:
главное в сердце – это желудочек,
великан в сердцах вытаскивает
карлика на свет и сажает на плечи.
Карлики поддерживают глазные яблоки,
надкусывая отраженное в них небо,
они залезают в ушную раковину
и крадут по капле шум океана,
они ложатся костьми под язык,
лишь бы вмешиваться в речь великана,
сплачиваются в артель по поддержке
строения головного мозга великана,
стараясь сталкивать друг с другом
левое и правое полушарие.
Все они скапливаются на плечах великана,
они похлопывают его по плечу,
карлики сердца,  карлики мысли,
карлики речи, карлики духа –
дух захватывает, когда с высоты
чужого плеча, они вещают, поют и пляшут,
и вот уже ты сам пляшешь
под слаженный ансамбль их оглушительных дудок.

© Вячеслав Куприянов
الإنتاج المسموع: Вячеслав Куприянов, 2013

КАРЛІКІ НА ПЛЯЧАХ ВЯЛІКАНА Ў

Не ў кожнага волат

а ёсць жаданне і час

падтрымліваць карлікаў. Але

карлікі прымудраюцца знаходзіць

магчымасць падтрымліваць волатаў

хаця б па частках: вось карлік

падтрымлівае печань волата

ты сядзіш у мяне ў пячонках –

злуе велікан і перасаджвае

карліка сабе на плечы. Вось

карлік падтрымлівае лёгкія, замінаючы

дыханню і натхненню, волат

выплёўвае карліка сабе на плячо.

Вось карлік у позе атланта

падтрымлівае сэрца волата, шэпча:

галоўнае ў сэрцы – гэта страўнічак,

волат у сэрцах выцягвае

карліка на святло і саджае на плечы.

Карлікі падтрымліваюць яблыкі вачэй,

надкусваючы адлюстраванае ў іх неба,

яны залазяць у вушную ракавіну

і крадуць па кроплі шум акіяна,

яны кладуцца касцямі пад язык,

каб умешвацца ў прамову волата,

згуртоўваюцца ў арцель па падтрымцы

прац ы галаўнога мозгу волата,

жадаючы сутыкнуць адзін з адным

левае і правае паўшар'і.

Усе яны збіраюцца на плячах волата,

паляпваюць яго па плячы,

карлікі сэрца, карлікі думкі,

карлікі размов ы, карлікі духу

дух захоплівае, калі з вышыні

чужога пляч а яны вяшчаюць, спяваюць і скачуць,

і вось ужо ты сам скачаш

пад зладжаны ансамбль іх аглушальных дудак.

Translated into Belorussian by Svetlana Bykova