Blai Bonet

الكاتالوينية

Jacob Rhodes

الانجليزية

Déu company

Jo som el vostre ca que bava,
el meu clamor és una saliva amarga.
Des del llim de la terra, la meva veu com un colomí,
com un colom de mar ferit pels caçadors.
Les meves mans no han cantat,
estic a la fosca com un munt de baleigs,
i la meva memòria cruix com una garba d'aritges.
Jo no he tret espiga; només herba, Senyor.
Te cant com un marge ple d'escanya-rossins.
Però en la meva soca desficiosa pel banyarriquer,
de cada aurora, de cada dia, de cada lluna,
és més alta la flama vibran del vostre amor,
que ara és el meu amor, Senyor.
Les meves malures brillen com a rams fosforescents de civada,
i és l'amor damunt el meu front com un batall joveníssim.
I Vós, Senyor, vora els meus ossos incendiats,
vora la meva carn agra com un pa florit,
estau com un ca fidel,
llepant-me aquestes nafres que, amb la seva claror,
canten la misericòrdia de la vostra saliva.

© Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet
من: Cant espiritual
Llibres de l'osa menor, 1953
الإنتاج المسموع: Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet

Lord my companion

I am your drooling dog, 

my hounding is bitter slobber. 

From the muck of the Earth, my voice like a little dove’s, 

a sea dove wounded by hunters. 

My hands have not sung, 

I am in the dark like a heap of chaff, 

and my memory crunches like footsteps on a tangle of rough Greenbriar. 

I have not yielded any wheat, only grass, my Lord. 

I sing to you like an arena covered in bishop’s weed. 

But despite the quaking of my beetle-infested trunk, 

every dawn, every day, every moon, 

the flame of Your love burns brighter, 

which in turn becomes my love, Lord. 

My malaises glow like phosphorescent sheaves of barley, 

and it is love I bare on my brow like a novice bell clapper. 

And You, my Lord, before my charred bones, 

before my rancid flesh like rotten bread, 

remain my faithful hound, 

licking at these wounds of mine, its drool clear, 

they sing of the mercy in your lick. 

Translated by Jacob Rhodes