Marcelijus Martinaitis

اللتوانية

Vitalij Asovski

الروسية

K.B. apie įsplaptintą veidrodį

Buvau įvestas į įslaptinto veidrodžio kambarį.
Dideliu greičiu laikas jame ėmė lėkti atgal,
po to grįžo.

Stebėjau, kaip veidrodyje atsispindi vaizdai,
vėluodami dienomis, mėnesiais, metais,
čia pat materializuodamiesi
ir virsdami į trūnėsius ir dulkes.

Daug kartų buvau atspindėtas,
seniai nesantis.

Tai buvo laiko irimas.
Galėjau stebėti, kaip išnykstu:
kūdikis, paauglys, jaunuolis,
uniformuotas kareivis, su moterimi,
automobilyje, su šunimi, apsuptas sveikintojų,
beveik dabartinis, užvakar:
be jokio ryšio
begalinė savęs išnykimų grandinė.

Pagaliau ištiktas dabarties
veidrodyje tapau atvaizdu,
kuris pats savęs jau nemato.

© Marcelijus Martinaitis
من: Tolstantis
Vilnius: Lithuanian Writers’ Union Publishers , 2002
الإنتاج المسموع: 2006 Books from Lithuania

К. В. о секретном зеркале

Я был допущен в комнату с секретным зеркалом.
В ней время стало быстро идти назад,
потом возвратилось.

Я наблюдал, как в зеркале отражаются виды,
с опозданием на дни, месяцы, годы,
тут же материализуясь
и вновь обращаясь в прах и тлен.

Я сам много раз материализовался,
давно уже будучи не таким.

Это был распад времени.
Я мог наблюдать, как исчезаю:
ребенок, подросток, юноша,
солдат в униформе, в автомобиле
вплотную с женщинами,
с собакой, среди говорящих мне здравицы,
почти теперешний, позавчерашний, -
безо всякой связи
бесконечная цепочка собственного исчезновения.

Наконец
я был настигнут настоящим,
вновь становясь своим подлинным отражением,
которое уже само себя не видит.

Перевод Виталия Асовского