Billy Collins

الانجليزية

Imre Kőrizs

الهنغارية

AIMLESS LOVE

This morning as I walked along the lakeshore,
I fell in love with a wren
and later in the day with a mouse
the cat had dropped under the dining room table.
 
In the shadows of an autumn evening,
I fell for a seamstress
still at her machine in the tailor’s window,
and later for a bowl of broth,
steam rising like smoke from a naval battle.
 
This is the best kind of love, I thought,
without recompense, without gifts,
or unkind words, without suspicion,
or silence on the telephone.
 
The love of the chestnut,
the jazz cap and one hand on the wheel.
 
No lust, no slam of the door –
the love of the miniature orange tree,
the clean white shirt, the hot evening shower,
the highway that cuts across Florida.
 
No waiting, no huffiness, or rancor –
just a twinge every now and then
 
for the wren who had built her nest
on a low branch overhanging the water
and for the dead mouse,
still dressed in its light brown suit.
 
But my heart is always propped up
in a field on its tripod,
ready for the next arrow.
 
After I carried the mouse by the tail
to a pile of leaves in the woods,
I found myself standing at the bathroom sink
gazing down affectionately at the soap,
 
so patient and soluble,
so at home in its pale green soap dish.
I could feel myself falling again
as I felt its turning in my wet hands
and caught the scent of lavender and stone.

© Random House
من: Nine Horses: Poems
New York: Random House, 2002
الإنتاج المسموع: Literaturwerkstatt Berlin 2011

Iránytalan szerelem

Ma reggel, amikor a tóparton sétáltam,
beleszerettem egy ökörszembe,
később pedig, de még aznap, egy egérbe,
amit a macska ejtett el az ebédlőasztal alatt.

Egy őszi este árnyékai között
belezúgtam egy varrónőbe,
aki még mindig a gépnél ül, a szabóműhely kirakatában,
később egy tányér húslevesbe,
amely úgy gőzölög, ahogy egy tengeri csata füstje száll fel.

Ez a fajta a legjobb szerelem, gondoltam,
viszonzás nélkül, ajándékok nélkül,
kegyetlen szavak, gyanakvás
vagy a telefoncsöndek nélkül.

A szerelem a gesztenye, egy fedora kalap,
az egy kézzel tartott kormány iránt.

Semmi bujaság, semmi ajtócsapkodás:
a miniatűr narancsfa,
a tiszta fehér póló, az esti forró zuhany,
a Floridát átszelő autópálya iránti szerelem.

Semmi várakozás, semmi sértődés vagy harag –
csak néha egy kis szúró fájdalom
az ökörszemért, aki a fészket egy alacsony,
víz fölé hajló ágra építette,
és az elpusztult egérért,
akin még mindig a világosbarna öltönye van.

De a szívem közben ott van a mezőn,
egy háromlábú állványon,
kitéve a következő nyílnak.

Miután a farkánál fogva kivittem az egeret
az erdőbe egy avarkupachoz,
azon kaptam magam, hogy a mosdónál állok,
és érzelmesen nézem lent a szappant,

amely oly türelmes, könnyen oldódó,
és annyira otthon van a halványzöld szappantartóban.
És tudtam, hogy megint szerelembe esem,
érezve, ahogy vizes kezeim között forog,
és ahogy hirtelen megcsap a levendula és a kő illata.

Kőrizs Imre fordítása
Megjelent: Billy Collins, Az a baj a költészettel, vál., ford., utószó Kőrizs Imre, Jelenkor Kiadó, Budapest, 2020.