Billy Collins

الانجليزية

Imre Kőrizs

الهنغارية

Another Reason Why I Don't Keep A Gun In The House

The neighbors' dog will not stop barking.
He is barking the same high, rhythmic bark
that he barks every time they leave the house.
They must switch him on on their way out.

The neighbors' dog will not stop barking.
I close all the windows in the house
and put on a Beethoven symphony full blast
but I can still hear him muffled under the music,
barking, barking, barking,

and now I can see him sitting in the orchestra,
his head raised confidently as if Beethoven
had included a part for barking dog.

When the record finally ends he is still barking,
sitting there in the oboe section barking,
his eyes fixed on the conductor who is
entreating him with his baton

while the other musicians listen in respectful
silence to the famous barking dog solo,
that endless coda that first established
Beethoven as an innovative genius.

© University of Arkansas Press
من: The Apple that Astonished Paris
Fayetteville: University of Arkansas Press , 1988
الإنتاج المسموع: Literaturwerkstatt Berlin 2011

Például ezért sem tartok otthon puskát

A szomszédék kutyája folyamatosan ugat.
Csak ugat, ugyanazzal a magas hangú, ütemes ugatással,
ahogy mindig ugat, mikor elmennek otthonról.
Kifele menet biztos bekapcsolják.

A szomszédék kutyája folyamatosan ugat.
Becsukom a ház összes ablakát,
és felrakok egy Beethoven-szimfóniát, teljes hangerővel,
de még a zenebevonat alatt is hallom:
ugat, ugat, ugat,

és most mar látom is, ahogy ott ül a zenekarban,
fejét magabiztosan felveti, mintha Beethoven
kutyaugatás-szólamot is írt volna.

Amikor a lemez lejár, még mindig ugat,
ott ül, ugatva, az oboaszekcióban,
szemét a karmesterre szegezve, aki
a pálcájával rimánkodik neki,

miközben a többi muzsikus tiszteletteljes
csendben hallgatja a híres kutyaugatás-szólót,
e véget nem erő kódát, amelyet elsőként
Beethoven, ez a zseniális újító használt.

Kőrizs Imre fordítása
Megjelent: Billy Collins, Az a baj a költészettel, vál., ford., utószó Kőrizs Imre, Jelenkor Kiadó, Budapest, 2020.