Maarja Kangro

الأستونية

Brandon Lussier, Maarja Kangro

الانجليزية

ASBEST

Ah et juba lapsena?
Hüppasid,
ja eterniidivirn pragises?
Sinised tennised, valge krüsotiil.
Nägin suurendust,
kuidas 10-mikromeetrine kiud
tungib hingamisteedesse.
Eterniiditükk
oli mängult suitsukala?
Näksisite
nagu pärispattu?
Nagu hea ja kurja tundmise puud:
tegelikult ei tunne ju midagi,
aru ei saa suurt millestki,
10μm, räpastes pükstes ehitaja,
aimuta inimese agoonia,
20 või 40 aastat, pleuranaastud, mesotelioom,
sidekoestunud kops.
Jah, igal aastal justkui õitseb sirel
ja mõnikord suur kirg.
Kiud laskub väga aeglaselt
ja nähtamatult nagu tulevik:
asbest on vägev allegooria.
Oh, mis sa vihastad!
Näe, siin on mu uus lemmikvein.
Ma ostan. Teeme õhtul klaasikese.

© Maarja Kangro
من: Kunstiteadlase jõulupuu
Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2010
الإنتاج المسموع: Literaturwerkstatt Berlin 2012

ASBESTOS

So, as a child, you say?
You jumped,
and the pile of Eternit cracked?
Blue sneakers, white chrysotile.
I saw the enlargement
of a 10 micrometre fiber
entering the respiratory system.
A piece of Eternit
was meant to be smoked fish?
You nibbled at it
like original sin?
Like the tree of the knowledge of good and evil:
actually, you don’t feel anything,
don’t understand much,
10μm, a construction worker in filthy trousers,
an agony of an ignorant mind,
20 or 40 years, pleural plaques, mesothelioma,
scar tissue in the lungs.
Yes, every year, it seems, the lilac blooms,
and sometimes a big passion.
The fiber descends very slowly
and invisibly like the future.
Oh, don’t be mad now!
Look, this is my new favourite wine.
I’ll buy. Let’s have a glass tonight.

Translated by Maarja Kangro and Brandon Lussier