Lars Gustafsson

السويدية

John Irons

الانجليزية

ATT SOVA MED EN KATT I SÄNGEN

Jag vet inte om jag tycker om katter
Hundar är mera mina djur
Hundar ljuger mera sällan
Men det är skönt att sova med katter
i sängen, någonstans nere
i fotregionen just där tårna
försiktigt kikar ut i en nattlig värld
likt väktare på muren
till en mycket gammal stad
Staden Sömn på Mörkrets Slätt.
Katten alltså på ett lämpligt avstånd
men i ett slags hemligt samförstånd
med tårna, dessa tio väktare
mot mörkret, kaos, intigheten
och det avlägsna tågets ljud.

Och kattens sömn skapar i mig
en djupare sömn,
dess sätt att embryoniskt ringla sig
kring sin egen mittpunkt
ger en känsla av förtrogenhet
ja, hemmastaddhet, i denna världen,
som om den vore
ett helt naturligt ställe
att vistas på.

© Lars Gustafsson
من: En tid i Xanadu
Stockholm: Natur och Kultur, 2002
الإنتاج المسموع: 2003, M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

Sleeping with a cat in the bad

I don’t know if I like cats
Dogs are more my sort of animal
Dogs don’t lie as often
But it’s nice sleeping with cats
in bed, somewhere down
in the foot area just where the toes
cautiously peep out into a nocturnal world
like watchmen on the wall
of a very old city
Sleep City on the Plain of Dark.
The cat then at a suitable distance
but in a kind of secret understanding
with the toes, these ten watchmen
against the dark, chaos, the void
and the sound of the distant train.

And the cat’s sleep creates in me
a deeper sleep,
its way of curling around its
own centre like an embryo
gives a feeling of intimacy
yes, snugness, in this world,
as if it was
a perfectly natural place
to stay in.

Translated by John Irons