Ida Börjel

السويدية

Esther Sermage

الفرنسية

En historia att veckla ut

Den tyska modern är alltings moder. Den tyska modern vet när hon ska delta och när hon ska lämna det öppet. Den brittiska modern räds sina söner och döttrar. Den danska modern lämnar inte sitt hus utan en cigarr. Den tyska modern väljer alltid vilka kläder hennes familj ska bära för att hon lätt ska kunna urskilja dem i mängden. Jag står inför att växa upp som en god stadig tysk moder. Jag står för att veta skillnaden mellan detta och det. Den tyska modern står bestämd i köksdörren. Den tyska modern vet skillnaden och formerna och gränsen. Den tyska modern vet vad som hör hemma på vilka ställen och behöver inte säga det högt. Jag övar på att bli alla avsikters moder. Jag övar mig på att sära känslan från allt. Den svenska modern lägger alltid känslor i allting och kan inte skilja sorgen från glädjen. Den franska har fått allting hopblandat.

Den luxemburgska modern kan inte greppa någonting vidare än den luxemburgska gränsen. Jag står för att öva mig på att bli den tyska modern. Jag lär varje särskild plats för saker att ställa i köket eller i vår hall. Tyska barn behöver starka hyggliga stadiga tyska mödrar som visar dem hur de ska stå ut med allt. Tyska män behöver fast muskulöst kött i rikliga mängder för att hålla sig lugna i huset. Tyska mödrar behöver inte varandra att prata med. De står utan tvekan och vakar över hallen.Tyska mödrar tar inte någon sprit att skölja bort dagen med innan natten. De har händerna fulla och behöver inte gråta eller förstå sig på allt, som det har blivit

© Ida Börjel and OEI Editör
من: Sond
OEI Editör, 2004
الإنتاج المسموع: Ida Börjel

UNE HISTOIRE À DÉROULER

La mère allemande est mère de tout. La mère allemande sait quand elle doit participer ou laisser la voie libre. La mère britannique craint ses fils et ses filles. La mère danoise ne quitte pas la maison sans un cigare. La mère allemande choisit toujours les habits que porte sa famille, ce qui lui permet de la distinguer facilement dans la foule. Je porte mon devenir de bonne et solide mère allemande. Je porte en moi la capacité de faire la différence entre celui et ce. La mère allemande est déterminée à la porte de la cuisine. La mère allemande connaît la différence, les formes et la limite. La mère allemande sait où telle et telle chose a sa place et n’a pas besoin de le dire tout haut. Je m’entraîne à devenir la mère de toutes les intentions. Je m’entraîne à séparer les sentiments de tout. La mère suédoise met du sentiment partout et ne fait pas la différence entre joie et chagrin. La française a tout confondu. La mère luxembourgeoise n’a prise sur rien hormis la frontière luxembourgeoise. Je supporte l’entraînement pour devenir la mère allemande. J’apprends l’emplacement distinct de chaque chose à poser dans la cuisine ou dans l’entrée. Il faut aux enfants allemands des mères allemandes solides honnêtes et bien d’aplomb qui leur montrent comment affronter toute chose. Il faut aux hommes allemands de la viande ferme et musculeuse en grosse quantité pour se tenir tranquilles à la maison. Les mères allemandes n’ont pas besoin l’une de l’autre pour bavarder. Elles se tiennent debout sans hésiter pour veiller sur l’entrée. Les mères allemandes ne prennent pas d’alcool pour faire passer la journée avant la nuit. Elles ont les mains pleines, elles n’ont pas besoin de pleurer ni de tout comprendre, vu ce que c’est devenu

Traduit par Esther Sermage