Lars Gustafsson

السويدية

John Irons

الانجليزية

FICHTE VID FOTOGENLAMPAN

När augusti månads mjuka mörker
plötsligt slöt sig
var det som om sjön slog därnere
med kortare slag, andades annorlunda
okända djur kanske tittade ut ur
sina hålor i strandkanten.
Och fotogenlampan tändes.
Den var som ett litet fyrtorn
i olika avsatser av glas och porslin
och den heta strömmen av upphettad luft
fick inte komma i gardinen.
Mycket noga med detta,
aldrig ställa lampan under gardinen.
Den gjorde, noga taget, mycken hetta
(skillnaden kändes tydligt i rummet)
och litet ljus. Och kring denna lampa flög
en arg liten metallblå insekt
filosofen Fichte hade på något sätt
tagit sig ut ur den tjocka bruna boken
på bordet,
där han förmodades bo.
Kretsade tills lågan tog honom.
Men då var kvällen slut.

© Lars Gustafsson
من: En tid i Xanadu
Stockholm: Natur och Kultur, 2002
الإنتاج المسموع: 2003, M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

Fichte by the kerosene lamp

When the soft darkness of August
suddenly closed in
it was as if the lake down there
quickened its pulse, breathed otherwise
unknown animals peered perhaps out of
their holes in the bank.
And the kerosene lamp was lit.
It was like a small lighthouse
in various ledges of glass and porcelain
and the hot stream of heated air
must be kept away from the curtain.
Very careful about that,
never place the lamp under the curtain.
It produced, strictly speaking, a great deal of heat
(the difference could clearly be felt in the room)
and not much light. And around this lamp flew
an angry small steel-blue insect
the philosopher Fichte had somehow
extracted himself from the thick brown book
on the table,
where he presumably lived.
Circled until the flame took him.
But then the evening was over.

Translated by John Irons