Billy Collins

الانجليزية

Imre Kőrizs

الهنغارية

Forgetfulness

The name of the author is the first to go
followed obediently by the title, the plot,
the heartbreaking conclusion, the entire novel
which suddenly becomes one you have never read,
never even heard of,

as if, one by one, the memories you used to harbor
decided to retire to the southern hemisphere of the brain,
to a little fishing village where there are no phones.

Long ago you kissed the names of the nine Muses goodbye
and watched the quadratic equation pack its bag,
and even now as you memorize the order of the planets,

something else is slipping away, a state flower perhaps,
the address of an uncle, the capital of Paraguay.

Whatever it is you are struggling to remember,
it is not poised on the tip of your tongue,
not even lurking in some obscure corner of your spleen.

It has floated away down a dark mythological river
whose name begins with an L as far as you can recall,
well on your own way to oblivion where you will join those
who have even forgotten how to swim and how to ride a bicycle.

No wonder you rise in the middle of the night
to look up the date of a famous battle in a book on war.
No wonder the moon in the window seems to have drifted
out of a love poem that you used to know by heart.

© University of Pittsburgh Press
من: Questions about Angels
Pittsburgh: University of Pittsburgh Press , 1999
الإنتاج المسموع: Literaturwerkstatt Berlin 2011

Feledékenység

A szerző neve távozik először,
aztán engedelmesen követi a cím, a cselekmény,
a szívszaggató befejezés, majd az egész könyv,
amelyből hirtelen egy olyan regény lesz, amit nem olvastál,
és nem is hallottál róla,

mintha emlékeid, amelyek elmédben horgonyoztak, egyenként
elhatározták volna, hogy visszavonulnak az agy déli féltekéjére,
egy kis halászfaluba, ahol nincs telefon.

Már rég búcsút intettél a kilenc múzsa nevének,
láttad, ahogy a másodfokú egyenlet összecsomagol,
de még most is, miközben a bolygók sorrendjét próbálod
megjegyezni,

épp elillan valami, talán egy állam hivatalos virága,
egy nagybácsi címe vagy Paraguay fővárosa.

Bármire is próbálsz erősen visszaemlékezni,
nem egyensúlyoz a nyelved hegyén,
és mélabúd valamelyik homályos szegletében sem bujkál.

Elsodródott, lefelé egy sötét mitológiai folyó vizén,
a neve L-lel kezdődik, ha jól emlékszel,
miközben te is haladsz a feledés felé, ahol majd csatlakozol
azokhoz,
akik elfelejtettek úszni es biciklizni is.

Nem csoda, ha felkelsz az éjszaka közepén,
hogy utánanézz egy híres csata dátumának egy háborús könyvben.
Nem csoda, ha úgy tűnik, a hold az ablakon
egy olyan szerelmes versből süvít be, amit valaha fejből tudtál.

Kőrizs Imre fordítása
Megjelent: Billy Collins, Az a baj a költészettel, vál., ford., utószó Kőrizs Imre, Jelenkor Kiadó, Budapest, 2020.