Ida Börjel

السويدية

Dmitri Plax

البيلوروسية

Inledande bestämmelser [1§ - 2§]

1a § Det är jag som bestämmer.

1b § Legis virtus haec est: imperare,
vetare, permittere, punire.

1c § Lagens kraft är den följande: befalla,
förbjuda, tillåta, straffa.


2a § Konsumentköplagen är en i huvudsak
tvingande lag.

2b § Den gäller köp av lösa ting som
en säljare lyckas sälja till en köpare i utbyte
mot hennes schaber. Det är en bra lag. Föredömlig.
Den gäller oss människor.
Den gäller livet självt.

© Ida Börjel and OEI Editör
من: Konsumentköplagen: juris lyrik
OEI Editör, 2008
الإنتاج المسموع: Ida Börjel

Уводныя вызначэньні [1§ - 2§]

1а § Вызначаю – я.

1b § Legis virtus haec est: imperare, vetare, permittere,
punier.

1с § Сіла закона наступная: загадваць, забараняць,
дазваляць, штрафаваць.

2а § Закон аб правах спажыўца ў асноўным –
прымусовы закон.

2b § Пад закон патрапляе купля рэчаў, якія прадавец
здолее прадаць пакупніку ў абмен на яго капусту. Гэта
добры закон. Узорны. Ён тычыцца нас, людзей.
Ён тычыцца самога жыцця.

Translated by Dmitri Plax