Ida Börjel

السويدية

Kristian Carlsson

الانجليزية

Inledande bestämmelser [1§ - 2§]

1a § Det är jag som bestämmer.

1b § Legis virtus haec est: imperare,
vetare, permittere, punire.

1c § Lagens kraft är den följande: befalla,
förbjuda, tillåta, straffa.


2a § Konsumentköplagen är en i huvudsak
tvingande lag.

2b § Den gäller köp av lösa ting som
en säljare lyckas sälja till en köpare i utbyte
mot hennes schaber. Det är en bra lag. Föredömlig.
Den gäller oss människor.
Den gäller livet självt.

© Ida Börjel and OEI Editör
من: Konsumentköplagen: juris lyrik
OEI Editör, 2008
الإنتاج المسموع: Ida Börjel

Prefatory Provisions [1§ - 2§]

1a § I’m the one in charge.

1b § Legis virtus haec est: imperare, vetare,
permittere, punire.

1c § The force of law is this: to command,
prohibit, permit, punish.


2a § The Consumer Purchases Act on the whole is an imperative law.

[...]

Translated by Kristian Carlsson