Charles Ducal

الهولندية

Desmond Egan

الانجليزية

De hertog en ik

Twee mannen trokken een kar door het bos,
door de modder van lichtschuwe wegen,
in dienst van een vrouw die verdeelde
en heerste. Hun lust, hun last stond zij

naakt boven hen, de zweep in de hand,
trots, door geen man ooit bezeten
dan in het offer van een gespleten
bestaan. De ene man ik, de ander gezant

van de nacht die zijn angst door mij joeg.
Wij trokken samen, de hertog leidde,
hij kende het bos in al zijn geheimen.
De vrouw zag het onderscheid. Sloeg.

من: De hertog en ik
Amsterdam: De Arbeiderspers, 1989
الإنتاج المسموع: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007.

The duke and I

Two men were dragging a cart through the woods,
through the mud of light-shy avenues,
in the service of a woman. Dividing and
conquering, she stood, both burden and desire

naked above them, whip in hand
arrogantly – possessed by no man
unless by the sacrifice of a split
existence. I was one; the other, a servant

of the night who drove his fear through me.
Together we pulled, the duke in front
- he knew the forest in all its moods.
The woman saw the difference. Cracked.

Translated by Desmond Egan

From: Turning tides, Brownsville: Story Line Press, 1994.