Szilárd Borbély

الهنغارية

Heike Flemming

الألمانية

Krisztológiai Episztola. (1)

Ó Teofil, nem akarok beszélni senkinek
a gyengeségemről, amely erővé lesz,
ha belátom, hogy mindez nem értem van,

hanem azért, aki úgy van velünk, hogy
szívét hamuvá égette az értünk égő
szeretetben, amellyel Mózes találkozott

a Hóreb hegyénél. De mégis beszélnem
kell arról, ami közöttünk történt, amelyre
emlékeznek még egyesek, és tanúságot

tesznek arról a Tűzről, amely a Kemencében
lobogott, és nem lankadt mert az emberek
gyűlölete és Isten gyengesége éltette.

Ha az emberi gonoszság és gyűlölet
nagyobb, mint Isten szeretete, és ha
a szeretet gyengeség, nem erő, mint

tudod Teofil, akkor a mi hitünk csak
hamu lehet, amely lelkünk szélcsendes
mélyén nyugszik. De láttam, hogy ebben

a hamuban egy reggel lábnyomok maradtak,
és egy angyal a számhoz érintette azt
a hamut, amely előbb keserű volt, de

a számban édessé változott idővel;
bár alakot nem láttam. Tudjuk ó Teolfil,
hogy Isten szeretete gyengébb volt, mint

embertársaink gyűlölete. Láttuk az
Isten fiát, amint a gonoszok foglyul
ejtették azt, aki a Fény maga, és tanúi

voltunk, hogy a Kemence tüzén keresztül
haladt az, aki maga a Fény gyermeke,
amiért a kemence fénye mindörökre

világít nekünk. Azt is láttuk, Teofil, hogy
ebben a fényben Isten gyengesége
adott erőt azoknak, akik megpillantották,

hogyan fogyatkozott meg Isten szeretete, ezért
olthatatlan szomjazik az emberek szeretetére
a Magányos. Mert a kemencéről szóló

beszéd bolondság ugyan azoknak, akik
elvesznek, de nekünk, ó Teofil, Isten ereje,
és a Szeretet halálának felfoghatatlansága.

من: Halotti pompa
Pozsony: Kalligram, 2004
الإنتاج المسموع: Petőfi Irodalmi Múzeum

Christologische Epistel

Oh Theophil, ich will keinem erzählen
von meiner Schwäche, die zur Kraft wird,
wenn ich einsehe, dies alles ist nicht meinetwegen,

sondern für den, der mit uns ist, daß
zu Asche verbrenne sein Herz in
Liebe zu uns, die Moses fand

am Berg Horeb. Und doch muß ich
erzählen, was bei uns geschah, woran
noch einzelne erinnern, sie geben

Zeugnis von dem Feuer, das in den Öfen
brannte und nicht erlosch, weil der Menschen
Haß und Gottes Schwäche es nährte.

Wenn der Menschen Bosheit und Haß
größer sind als die Liebe Gottes, und wenn
die Liebe Schwäche ist und nicht Kraft, wie

du weißt, Teophil, dann kann unser Glaube nur
Asche sein, die in der windstillen Tiefe
unserer Seele ruht. Doch sah ich in dieser

Asche eines Morgens Fußspuren,
und ein Engel berührte meinen Mund mit
dieser Asche, die zuerst bitter war, doch

mit der Zeit süß wurde in meinem Mund;
eine Gestalt aber sah ich nicht. Oh Theophil, wir wissen,
daß die Liebe Gottes schwächer war als

der Haß unserer Mitmenschen. Wir sahen
Gottes Sohn, der das Licht selbst ist, wie man ihn
zum Gefangenen der Schergen machte, und wir waren

Zeugen, wie durch das Feuer der Öfen die
gingen, die die Kinder des Lichts sind,
weshalb das Licht der Öfen für ewig

auf uns fällt. Wir sahen auch, Theophil, wie
in diesem Licht Gottes Schwäche
denen Kraft gab, die erkannten,

wie Gottes Liebe kleiner wurde; deshalb
dürstet der Einsame ungestillt nach der
Liebe der Menschen. Denn das Wort von den

Öfen ist Torheit zwar denen, die verloren
werden, uns aber, oh Theophil, ist es Gottes Kraft
und die Unbegreiflichkeit des Tods der Liebe.

Aus dem Ungarischen von Heike Flemming