Matthew Sweeney

الانجليزية

Pavol Lukáč

السلوفاكية

Do not throw stones at this sign

Do not throw stones at this sign
which stands here, in a stony field
a stone’s throw from the sea
whose beach is a mess of pebbles
since the sand was stolen for building,
and the few people who dawdle there,
rods in hand, catch nothing,
not even a shoe – might as well
bombard the waves with golfballs,
or wade in and hold their breath,
or bend, as they do, and grab a handful
of pebbles to throw at the sign,
and each time they hit they cheer
and chalk up another beer, especially
the man who thought up the sign,
who got his paintbrush and wrote
“Do Not Throw Stones At This Sign”
on a piece of driftwood which he stuck
in this useless field, then, laughing,
danced his way to the house of beer.

© Matthew Sweeney & Jonathan Cape
من: Selected Poems
London: Jonathan Cape, 2002
الإنتاج المسموع: 2006, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

Nehádžte kamene do tejto značky

Nehádžte kamene do tejto značky,
ktorá tu stojí na kamenistom poli,
čo by kameňom dohodil od mora,
pri ktorom pláž je samý okruhliak,
lebo piesok ukradli na stavbu,
a tých pár ľudí, ktorí sa tam ponevierajú
s prútmi v ruke, nič nechytí,
ani len bagandžu – akoby
bombardovali vlny golfovými loptičkami,
či vnorili sa do nich so zadržaným dychom,
či sa zohli, ako zvyčajne, a vzali za hrsť
okruhliakov, aby si zahádzali do tej značky
a vždy, keď trafia, oslávia to
a objednajú si ďalšie pivo, najmä
ten chlap, ktorý tú značku vymyslel,
vzal štetec a napísal
„Nehádžte kamene do tejto značky”
na kus plávajúceho dreva, ktoré zastrčil
do tohto zbytočného poľa a potom so smiechom,
odtancoval do pivárne.

Z angličtiny preložil Pavol Lukáč