Matthew Sweeney

الانجليزية

Claudia Doroholschi, Dana Crăciun

الرومانية

Do not throw stones at this sign

Do not throw stones at this sign
which stands here, in a stony field
a stone’s throw from the sea
whose beach is a mess of pebbles
since the sand was stolen for building,
and the few people who dawdle there,
rods in hand, catch nothing,
not even a shoe – might as well
bombard the waves with golfballs,
or wade in and hold their breath,
or bend, as they do, and grab a handful
of pebbles to throw at the sign,
and each time they hit they cheer
and chalk up another beer, especially
the man who thought up the sign,
who got his paintbrush and wrote
“Do Not Throw Stones At This Sign”
on a piece of driftwood which he stuck
in this useless field, then, laughing,
danced his way to the house of beer.

© Matthew Sweeney & Jonathan Cape
من: Selected Poems
London: Jonathan Cape, 2002
الإنتاج المسموع: 2006, M.Mechner / Literaturwerkstatt Berlin

NU ARUNCAŢI CU PIETRE ÎN ACEST PANOU

Nu aruncaţi cu pietre în acest panou
înfipt aici, în această întindere pietroasă
la o aruncătură de băţ distanţă de marea
a cărei plajă e numai pietricele
de cînd nisipul a fost furat pentru construcţii,
iar cei cîţiva care mai rătăcesc pe-acolo
cu undiţele-ntinse, neprinzînd nimic,
nici măcar o gheată – ar putea la fel de bine
să bombardeze marea cu mingi de golf,
sau să intre-ncet în ea ţinîndu-şi răsuflarea,
sau să se aplece, cum şi fac de altfel, să ia un pumn
de pietricele şi să le-arunce-n panou,
şi cînd nimeresc să aclame
şi să-şi mai treacă pe răboj o bere,
mai ales cel care-a gîndit panoul,
cel care a luat pensula şi a scris
“Nu aruncaţi cu pietre în acest panou”
pe o bucată de lemn aruncată de mare ce-a înfipt-o
în această întindere fără rost şi apoi rîzînd
s-a-ndreptat dansînd către casa cu bere.

Translators: Dana Crăciun & Claudia Doroholschi