Ekaterina Yossifova

البلغارية

 

الانجليزية

ЕДИНАЦИТЕ

Един, който е дете и
отива сам на брега, гледа водата

Един, който върви с раница и
с тишината и звуците й
и с тишината в себе си и своя звук

Един, който е сам с книгите
и после с тишините в тях,
запълвайки ги сам,
сам присъединяващ се, сам несъгласен

Единаците,
тях вече никакъв общ шум
не може да обърка.

© Ekaterina Yossifova
الإنتاج المسموع: 2007 Literaturwerkstatt Berlin

THE LONE ONES

One who is a child and
goes alone to the shore, looking at the water

One who is walking with a backpack and
with the silence and its sounds
and with the silence in one’s self and one’s own sound

One who is alone with books
and then with the silences therein,
making them good alone;
joining in alone; non-content alone

The lone ones, no common noise
can delude them any more