Nikola Madzirov

المقدونية

Mindy Zhang

الصينية

КОГА НЕКОЈ ЗАМИНУВА СÈ ШТО Е СОЗДАДЕНО СЕ ВРАЌА

На Марјан К.


Во прегратката зад аголот ќе препознаеш
дека некој некаде оди. Секогаш е така.
Живеам меѓу две вистини
како неонка што се колеба во
празен ходник. Моето срце собира
сè повеќе луѓе, зашто нив веќе ги нема.
Така е секогаш. Четвртина од будноста
ја трошиме во трепкање. Нештата
ги забораваме уште пред да ги изгубиме -
тетратката по краснопис, на пример.
Ништо не е ново. Седиштето во
автобусот е секогаш топло.
Последните зборови се пренесуваат
како накосени кофи во вообичаен летен пожар.
Утре пак ќе се повтори истото -
лицето пред да исчезне од фотографијата
првин ќе ги изгуби брчките. Кога некој заминува
сè што е создадено се враќа.

© Nikola Madzirov
الإنتاج المسموع: LiteraturWERKstatt Berlin 2009

◎当有人离去
所有已经了结的又归来

给Marjan K
 
在街角拥抱时你总会发现
有人离开,去了什么地方。总是如此。
我住在两个真相之间,
像一盏霓虹灯在空旷的大厅里
颤抖。我的心收集
越来越多的人,因为他们已不在这里。
总是如此。我们清醒的四分之一时间
都用来眨眼。甚至在失去之前
我们就忘记了那些事物——
比如,书法笔记本。
不再有什么是新鲜的。汽车上
座位总是热的。
最后的话语被传送,
就像一只斜桶手手相传去扑灭夏日篝火。
明天,同样的事情又会发生——
面部,从照片上隐去之前,
皱纹会先消逝:当有人离去,
所有已经了结的又归来。

明迪 译 Translated into Chinese by Ming Di
Published in Poetry Forest magazine, China, 12/2010