Nikola Madzirov

المقدونية

Borislav Pavlovski

الكرواتية

СЕНКИТЕ НÈ ОДМИНУВААТ

Еден ден ќе се сретнеме,
како бротче од хартија и
лубеница што се лади во реката.
Немирот на светот ќе
биде со нас. Со дланките
ќе го помрачиме сонцето и со фенер
ќе се доближуваме.

Еден ден ветрот нема
да го промени правецот.
Брезата ќе испрати лисја
во нашите чевли пред прагот.
Волците ќе тргнат по
нашата невиност.
Пеперутките ќе го остават
својот прав врз нашите образи.

Една старица секое утро
ќе раскажува за нас во чекалната.
И ова што го кажувам е
веќе кажано: го чекаме ветрот
како две знамиња на граничен премин.

Еден ден сите сенки
                               ќе нè одминат.

© Nikola Madzirov
الإنتاج المسموع: LiteraturWERKstatt Berlin 2009

Sjene nas mimoilaze

Jednog dana ćemo se sresti,
kao brodić od papira i
lubenica što se hladi u rijeci.
Nemir svijeta bit
će s nama. Dlanovima
ćemo pomračiti Sunce i
približavat ćemo se
s fenjerom.

Jednog dana vjetar neće
promijeniti pravac.
Breza će pred prag
poslati lišće u našim cipelama.
Vukovi će krenuti za
našom nevinošću.
Leptiri će svoj prah
ostaviti na našim obrazima.

Jedna starica svako jutro
pripovijedat će o nama u čekaonici.
I ovo što kazujem
već je rečeno: čekamo vjetar
kao dva barjaka na graničnom prijelazu.
Jednog dana sve će nas sjene mimoići

Preveo s makednoskog Borislav Pavlovski