Olga Martynova

الروسية

Aimée Delblanc

السويدية

ЧВИРИК НА ВОЙНЕ

Еще я не погиб
В родном-чужом краю.
Еще закат-восход
Зовет меня в поход.

Мой ратный труд –
Обратный круг.
Мой родный брат –
Обратный враг.

Мой враг огонь, мой брат огонь,
«Ты потуши свою ладонь, —
Сказал товарищ мой Динь-Донь, —
Ты потуши мишень».

Динь-Донь завесит мой огонь,
Завесит шепотом: тинь-тонь,
И я сожгу свою ладонь,
Горящую мишень.

И будет птичий день
В родном-чужом краю.
И на закат-восход
Товарищ мой уйдет.

© Olga Martynova
الإنتاج المسموع: Literaturwerkstatt Berlin, 2012

TSCHWIRIK I KRIG

Jag har ännu inte omkommit
I det främmande hemma
Ännu kallar mig Väst-Öst
ut i fält


Min möda i hären –
En helomvändning.
Brodern min var
Tokigt nog fienden.


Min fiende är glöd, min broder glöd,
”Förgör då helt din hand”,
Sa då kamrat Ding-Dong,
”Denna måltavla släck den du!”


Gömmer mig det gör Ding-Dong,
Täcker över med viskningar: Ting-Tong,
Och jag bränner min hand,
Se till att släcka måltavleglöden.


Och det kommer en fågeldag
I främmande Hemmaland.
Och min vän drar bort
mot Väst och Öst.

Översättning till svenska: Aimée Delblanc