Maarja Kangro

الأستونية

Ilmar Lehtpere

الانجليزية

PÖÖRDUMATUSELIBLIKAS

'jälle' on suur sõna.
aegamisi ja kiiresti
jälle

jälle rõõmustavad raadios
mehed, et nad on õigel teel
ja räägivad tsüklilisest ajast

õige tee ringleb, minagi tunnen
rannas ära noored nahad ja
"et si tu n'existais pas," laulab valjuhääldi

mehed raadios räägivad kõige seotusest
kõigega, üks ütleb kõlavalt: liblikaefekt
ma tõstan tiivad

hea une annab tsükliline aeg
sest sellest unest usutakse end virguvat
ja jälle

ma rapsan tiivaga
head mehed raadios hakkavad köhima
ma lehvitan laiemalt ja tõuseb tuul

mehed köhivad kõõksudes, eeter mässab
laevad ja suplejad upuvad, viimane uni
tuleb tormine ja hall

mõelgem sõnast, mida polnud varem olnud
ta oli nüüd
ja nüüd teda enam pole

© Maarja Kangro
من: Heureka
Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2008
الإنتاج المسموع: Literaturwerkstatt Berlin 2012

THE BUTTERFLY OF NO RETURN

‘again’ is a big word.
slowly and quickly
again

again men rejoice on the radio
that they are on the right road
and talk of the cyclical nature of time

a proper road goes in circles, even I
recognize young skin on the beach and
“et si tu n’existais pas,” sing the loudspeakers

men on the radio speak of the connection
of everything to everything else:  ringingly
one says, "the butterfly effect" – I lift my wings

cyclical time gives you a good sleep
for after such a sleep you think you’re revived
and again

I flutter my wing
the good men on the radio start coughing
I flap my wings more amply and a wind comes up

the men cough wheezing, the airwaves revolt
ships sink and swimmers drown, the final sleep
comes stormy and grey

let’s think of a word that never was before
it was just now
and now it isn’t anymore

Translated by Ilmar Lehtpere