Maarja Kangro

الأستونية

Ilmar Lehtpere

الانجليزية

PIKK JA SEKSIKAS LÕPP

Väike lennuk tõuseb
optimaalse kõrguseni,
stjuuardess toob kohvi.
Kostab kerge raksatus
ja siis me justkui vajume,
meie -- meil on hea olla,
vajume tormipilvedesse.
Nina võtab suuna maale,
sööstame plahvatusele vastu,
joome kohvi ja vaimustume.
Selline sööst võiks kesta lõputult:
mugavalt, hallil raginal.
Armastust meil juba jagub, ja kaastunnet,
pilte oleme näinud korduvat,
keelte muutumist visandame,
nii et jah, miks mitte plahvatada.
Seksikas, pikk ja kiire surm
on võimas nagu muusika.
"Kas te teate John Adamsi lugu
A Short Ride in a Fast Machine?
Selle peaks ümber nimetama lõputuks."
Naeratame üksteisele,
ulatame tasse ega pea enam mõtlema,
kuidas me hukusööstu ajal
keegi kannatab, mädaneb või jääb jumalata.
Maa vajub veel eest ära:
kestaks see ainult, kestaks.
Kiirus on iseenese ja meie apoloogia,
kiirendus säilitab vaimustuse.
Kestaks see ainult lõputult
plahvatus
lõputult
plahvatus
lõputult

© Maarja Kangro
من: Tule mu koopasse, mateeria
Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2007
الإنتاج المسموع: Literaturwerkstatt Berlin 2012

A LONG AND SEXY ENDING

A small plane rises
to the optimal altitude,
the stewardess brings coffee.
A faint crack is heard
and then it’s as if we’re sinking,
we- we feel good,
we sink into storm clouds.
The nose veers towards the ground,
we hurtle towards the explosion,
drink coffee and effuse.
Such hurtling could go on endlessly:
comfortably, with a grey rattling.
We’ve enough love already, and sympathy,
we’ve seen the pictures repeatedly,
we draft changes to the language,
so yes, why not explode.
A sexy, long and swift death
is as powerful as music.
”Do you know John Adams’s piece
A Short Ride in a Fast Machine?
It should be renamed endless.”
We smile at each other,
hand each other cups
and don’t have to think anymore
about how someone is suffering or left without god
while we plunge towards death.
The ground still drifts away before us:
if only it would last, if only.
Speed is its own and our apologia,
acceleration sustains enthusiasm.
If only it would last endlessly
explosion
endlessly
explosion
endlessly

translated by Ilmar Lehtpere