Dominique De Groen

الهولندية

Stefan Wieczorek

الألمانية

Supply Chain Management

Iedere ochtend
wakker worden, levend begraven
onder $$$, fast fash & fluorescentiepoeder

in een helverlichte kelder:
een informele economie
een schaduweconomie
een territorium van scavengers.

De supply chain manager weet
dat de supply chain een machine is
die gevuld wordt met een grijze massa
waaraan arbeid wordt toegevoegd
en waar grijze valuta uitkomen.

De supply chain manager weet
dat je katoenplant
niet kan spellen zonder klant
en ook niet zonder $$$.

De supply chain manager weet
dat in een efficiënte bevoorradingsketen
het begin het einde in zich draagt

dat de supply chain
vanuit de ogen van een 4-dimensionaal wezen
een semitransparante
transcontinentale worm is
met een katoenplant aan het ene eind
en een klant aan het andere

dat de tentakels van de worm zich een weg slijmen –

van de S-twist
waarmee katoenfilamenten
in elkaar worden gedraaid
de hoek afhankelijk van de uitgeoefende kracht

van het natriumhydroxidebad
dat de katoenvezels elastischer maakt
gladder
strakker
geschikter voor penetratie door kleurstoffen

van de zandkorrels zonder vergunning
opgediept uit de Dhaleshwari

de optimale blast power
voor zacht & distressed denim

de witte wolkjes silica
in Savar Upazila
van het onkruid in de voegen van Barisal
dat arbeiders uitkotst in Dhaka’s Cut Make Trim

van de laag plakkerig zweet
op mijn vingers
waarmee ik lingerie sorteer
die gepast werd en afgekeurd

naar mijn intieme zone

volg de vouwlijnen
van de check out line
naar de credit card flow

– een filament loopt ten einde tegen mijn intiemste huid.

Ik voel de blik van de supply chain manager onder mijn lapjes textiel.
De flappen van de supply chain manager in mijn slipje.

Shop girl: wanneer de supply chain de winkelvloer overspoeld heeft
en zich tijdelijk weer terugtrekt
jaag ik in de neonverlichte slipstream

trek gevallen stukken fast fashion uit het rivierslijk.

Shop girl: de winkelvloer sleurde me uit mezelf
en ik sta naakt
onder het witte licht
middenin een object
heterogeen en onzichtbaar
maar solide.

© Dominique De Groen
من: Shop Girl
Gent: het balanseer, 2017
الإنتاج المسموع: Haus für Poesie, 2019

Supply Chain Management

Jeden Morgen
aufwachen, lebendig begraben
unter $$$, Fast Fash & Fluoreszenzpulver

in einem hellerleuchteten Keller:
eine informelle Wirtschaft
eine Schattenwirtschaft
ein Terrain der Scavengers.

Der Supply Chain Manager weiß
dass die Supply Chain eine Maschine ist
die mit einer grauen Masse befüllt wird
dazu wird Arbeit gegeben
und man erhält graue Valuta.

Der Supply Chain Manager weiß
den Kundenstamm der Baumwollbranche
kann man nicht ohne Stammkunden
und auch nicht ohne $$$ buchstabieren.

Der Supply Chain Manager weiß
dass eine effektive Versorgungskette
Anfang und Ende in sich trägt

dass die Supply Chain
in den Augen eines 4-dimensionalen Wesens
ein semitransparenter
transkontinentaler Wurm ist
mit einer Baumwollpflanze an einem Ende
und dem Kunden am anderen

dass die Tentakel des Wurms sich einen Weg erschleimen –

vom S-Twist
mit dem die Wollfilamente
ineinander verdreht werden
der Winkel ist abhängig von der ausgeübten Kraft

vom Natriumhydroxidbad
das die Baumwollfasern elastischer macht
glatter
straffer
geeigneter für die Farbstoff-Penetration

von den Sandkörnern ohne Genehmigung
abgebaggert aus dem Dhaleshwari

der optimale Blast-Power
für weiches & distressed Denim

den weißen Siliziumwölkchen
in Savar Upazila
vom Unkraut in den Fugen Barishals
das Arbeiter auskotzt in Dhaka’s Cut Make Trim.

von der Schicht aus klebrigem Schweiß
auf meinen Fingern
mit denen ich Dessous sortiere
die anprobiert und verschmäht wurden

hin zu meiner Intimzone

immer entlang der Faltlinien
von der Check-out-Line
zum Credit-Card-Flow

 – eine Faser endet an meiner intimsten Haut.

Ich spüre die Blicke des Supply Chain Managers unter meinen Textilflicken.
Die Scheine des Supply Chain Managers in meinem Slip.

Shop Girl: Wenn die Supply Chain die Ladenfläche überschwemmt hat
und sich für eine Weile wieder zurückzieht
mache ich Jagd im Neonlicht des Slipstreams

ziehe gefallene Fast-Fashion-Exemplare aus dem Flussschlick.

Shop Girl: Die Ladenfläche hat mich aus mir herausgerissen
und ich stehe nackt
unter dem weißen Licht
mittendrin ein Objekt
heterogen und unsichtbar
aber fest.

Übersetzung aus dem Niederländischen von Stefan Wieczorek