Laia Martínez i López

الكاتالوينية

Annie Muir

الانجليزية

Quan vaig néixer, tenia ales

Quan vaig néixer, tenia ales.
Ho sé pel mal que em fan els omòplats
cada vegada que em foto de lloros i em provo d'alçar.
Per què em van caure o qui
me les tallà sense jo adonar-me'n
és el misteri que m'acompanyarà
mentre m'arrossego desmembrada pel tros de vida
que em toca.

© Lleonard Muntaner
من: Venus volta
Palma: Lleonard Muntaner, 2018
الإنتاج المسموع: Catalunya Ràdio

I had wings when I was born

I had wings when I was born.
I know because my shoulderblades hurt
every time I fall flat on my face and try to stand.
Why they fell off or who
clipped them without my notice
is the mistery accompanying me
while I drag myself dismembered along the piece of life
that I get

Translated by Annie Muir