Lars Gustafsson

السويدية

Zita Mažeikaitė

اللتوانية

TECKNINGSSALEN

Själva rummet luktade krita
och tungt, hoptorkat trä.
Generationer hade skurit i borden
så att bokstavssystemen
hakade i och över varandra
som i någon gammal sumerisk
eller varför inte babylonisk
arkeologi.
Bortglömda gudar med hundöron
och stränga träansikten
kom självmant fram ur ådringen.
På papperet däremot bara lineamtningens
stränga figurer och hörn som var så vassa
att man kunde skära sig på dem.

Och detta skulle vara den ort där konsten bodde.

© Lars Gustafsson
من: En tid i Xanadu
Stockholm: Natur och Kultur, 2002
الإنتاج المسموع: 2003, M. Mechner, literaturWERKstatt berlin

PIEŠIMO SALĖ

Patalpa kvepėjo kreida
ir sausu, pasenusiu medžiu.
Kelios kartos savaip išrantė stalus
raidės  lipo viena ant kitos
tarsi kokiam šumerų
ar Babilono
atkastam radiny.
Pamiršti dievai šuns ausimis
nuožmiais mediniais veidais
veržte veržėsi iš tos gausybės ženklų.
O popieriuj – vien linijų griežtos figūros
ir kampai, tokie aštrūs
kad, rodos, įpjaus.

Negi čia toji vieta, kur gimsta menas?

Iš švedų kalbos vertė Zita Mažeikaitė