Fernando Rendón

الأسبانية

Arvydas Makštutis

اللتوانية

Zoo

La fiera es la jaula

El futuro nos llega como oruga no guarda afán el júbilo
El pasado es un lirón que ronca con pocos sueños hermosos
La esperanza es un blanco fénix
Y mi afán es una gacela escarlata perseguida por los galgos del rey

Este zoo es una ciudad de jaulas en cada puerta candados y herrumbrosas
cerraduras en cada ventana barrotes y ojos

En los rincones simios que niegan ser parientes de Darwin        panteras nocturnas
con ojos de incendio        cocodrilos que lloran como arrepentidos del amor        
boas con apetito de obispos y banqueros        guacamayos con los colores de la
poesía        hienas que ríen sin ganas ante el día deslustrado
leones que pierden la dignidad y la melena         tigres jeroglíficos        
hombres asomados a sus ojos en los ojos infinitos de los animales
y muchos carceleros encadenados a sus hierros

Cuando crezcáis ayudadnos a abrir todas las jaulas.

                                                                              A los niños

© Fernando Rendón
من: Contrahistoria
الإنتاج المسموع: 2006 M.Mechner, Literaturwerkstatt Berlin

Zoologijos sodas

                                                                     Narvas yra žvėris.

ateitis mus pasiekia kaip vikšras džiugesys netausoja jėgų
praeitis knarkianti miegapelė kurios sapnai retai būna gražūs
viltis yra baltas feniksas
ir man neramu dėl skaisčiai raudonos gazelės kurią persekioja karaliaus kurtai

šis zoologijos sodas yra narvų miestas kiekvienose duryse spynos ir surūdiję užraktai kiekviename lange grotos ir akys

kiekviename kampe beždžionės neigiančios giminystę su Darvinu naktinės panteros
degančiomis akimis krokodilai liejantys ašaras lyg atgailautų už meilę
smaugliai su vyskupų ir bankininkų apetitu aros poezijos spalvomis hienos
nenoromis šiepiasi prieš blausios dienos pradžią
liūtai netenkantys orumo ir vešlių karčių hieroglifiški tigrai
žmonės atsispindintys jų akyse žmonės begalinės gelmės žvėrių akyse
ir prižiūrėtojai prirakinti prie gyvūnus tramdančių strypų

užaugę padėkite mums atidaryti narvus


                                                                     Vaikams.

Iš ispanų kalbos vertė Arvydas Makštutis