Jovan Zivlak

الصربية

 

الانجليزية

ПОВОДАЦ

улицом коју је обасјавао сутон
између дворишта где је певало ћудљиво знање
и загаситих поља по којима је крештао гавран
сићушни пас вучен је на затегнутом ланцу.
дечак који га је повлачио личио је на слепу
                                                             будућност
оштрих очију као суђење у срцу је носио одлуку
а глава му је била развезана као хоризонт
одсутан као оно што ће га преварити
светао као светлост што се само једном спозна
водио је пса низ косине таме
оног који на таму режи и не подноси је.
али разлог је био изнад обојице
он који је чинио ситна злочинства
и он који је држао поводац
ниједном од њих
мера није дата
ниједан није управљао лавежом на непознато
ниједан није дисао из побуда које је памтио
и нико није знао шта је у њиховом заметку.
тамни разлог је сравњивао рачуне
оно што ће се десити десиће се у вери
да је погибао изван знања
да је пут смрти пут ђаволског рођења
и да се пут љубави отвара кроз посртање.

© Jovan Zivlak
الإنتاج المسموع: Serbian PEN Centre

THE LEASH

along the street that was flooded with twilight

between the yards where willful knowledge sang

and the dulled fields through which the raven cawed

a tiny dog is pulled on a tight chain.

the boy who pulled him looked like the blind future

with sharp eyes like judgment in his heart he was making a decision

while his head was unwrapped like the horizon

absent like what would fool him

light like the light that is only acknowledged once

he was leading the dog down the slopes of darkness

of the one who in the dark growls and can't bear it.

but the reason was above both of them

he who had carried out petty crimes

and he who held the leash

to neither of them

is a measure given

not one controlled with barking at the unfamiliar

not one didn't breathe from the motives he recalled

and no one knew what was in their embryo.

the dark reason was evening out scores

what's going to happen will happen in faith

that he perished outside of knowledge

that the path of death is the path of a devilish birth

and that the path of love opens through staggering.