Mark Insingel

الهولندية

Willem Groenewegen

الانجليزية

[Als ik de tijd dood pleeg ik]

Als ik de tijd dood pleeg ik
zelfmoord voor de spiegel.

Als ik betrapt kan
worden ben ik schuldig.
Als ik misverstand inroep
heb ik alibi's nodig.

Als ik moet zoeken
twijfel ik. Als ik
verplicht word te weten
heb ik vragen gesteld.

Als ik gezien ben kan
ik niet meer meespelen.
Als ik word uitgekleed
moet ik gewassen zijn.

Als ik met vechten op
houd trek ik een grens.

Als ik een grens
trek houd ik met vechten op.

Als ik moet gewassen
zijn word ik uitgekleed.
Als ik niet meer kan mee
spelen ben ik gezien.

Als ik vragen heb
gesteld word ik verplicht
te weten. Als ik twijfel
moet ik zoeken.

Als ik alibi's nodig
heb roep ik misverstand in.
Als ik schuldig ben
kan ik betrapt worden.

Als ik zelfmoord voor de
spiegel pleeg dood ik de tijd.

© In de Knipscheer
من: In elkanders armen. Verzamelde gedichten
Haarlem: In de knipscheer, 1990
الإنتاج المسموع: Flemish Literature Fund, Antwerp, 2007

[If I kill time I’ll take]

If I kill time I’ll take
my life before the mirror.

If I can be
caught I will be guilty.
If I invoke mistrust
I will need alibis.

If I must search
I’ll be in doubt. If I’m
obliged to know
I’ll have posed questions.

If I’ve given up
I can no longer play along.
If I’m undressed
I will have washed.

If I stop fighting
I will draw the line.

If I draw the line
I will stop fighting.

If I have washed
I’ll be undressed.
If I no longer play
along, I’ll pack it in.

If I’ve posed questions
I will be obliged
to know. If I’m in doubt
I’ll have to search.

If I need alibis
I will invoke mistrust.
If I am guilty
I’ll be caught.

If I take my life before
the mirror I’ll kill time.

Translated by Willem Groenewegen