Maruša Krese

السلوفانية

Brigitte Struzyk

الألمانية

[Mama]

Mama.
Oče.
Knjižne police.
Soba.
Pisalna miza.
Vonj po cigarah.
Očetove cigare.
Oče.
Mama.
Knjige.
Soba.
Pepelnik iz kristala.
Cigare kubanske.
Yorkshire.
Knjige o partizanskih Indijancih.
Jane Austin.
Yorkshire. Devonshire. Hampshire.
Vojna in Mir in Vstajenje,
George Sand.
Tom Jones.
Cigare.
Oče, mama,
Goethe na polici,
Tito na steni.
Nemški slovarji.
Cigare, pepelnik,
Vodič po Albaniji
in Adriji,
Mao.
Oče, mama.
Kruh z maslom in slivovo marmelado.
Torba za Yorkshire.
Čaj, cigare.
Kje sem?
Kitajsko kolo,
nemško odlikovanje,
slovenska poezija,
kitajsko kolo.

© Maruša Krese
من: Yorkshire torba / Yorkshire Tasche
Celovec / Klagenfurt : Wieser Verlag, 2003
الإنتاج المسموع: Študentska založba

[Mutter]

Mutter.
Vater.
Bücherregale.
Zimmer.
Schreibtisch.
Zigarrengeruch.
Vaters Zigarren.
Vater.
Mutter.
Bücher.
Zimmer.
Kristallaschenbecher.
Kubanische Zigarren.
Yorkshire.
Bücher über Partisanenindianer.
Jane Austin.
Yorkshire, Devonshire, Hampshire.
Krieg und Frieden und Auferstehung.
George Sand.
Tom Jones.
Zigarre.
Vater. Mutter.
Goethe im Regal.
Tito an der Wand.
Deutsches Wörterbuch.
Zigarren. Aschenbecher.
Reiseführer Albanien
und Adria.
Mao.
Vater, Mutter.
Butterbrot mit Pflaumenmus.
Die Yorkshire-Tasche.
Tee, Zigarren.
Wo bin ich?
Chinesisches Fahrrad,
deutsche Orden,
slowenische Poesie,
chinesisches Fahrrad.


Maruša Krese: Yorkshire Tasche. Yorkshire torba. Gedichte.

Aus dem Slowenischen von Brigitte Struzyk. Edition Zwei. Klagenfurt/Celovec: Wieser Verlag 2003